KWS
   
 

Grupa nowych odmian UNIQUEDENT

UNIQUEDENT to grupa nowych odmian o ziarnie dent hodowli KWS. W wyniku hodowli ukierunkowanej na produkcję ziarna dent uzyskano odmiany mieszańcowe, które łączą w sobie bardzo ważne cechy:

+ Wczesność (dobry rozwój wiosną i wczesne dojrzewanie)

+ Szybkie dosychanie ziarna na kolbach

+ Stay-green

--------------------

=> wczesny i stabilny plon suchego ziarna.

Odmiany te są wyraźnie wcześniejsze od innych odmian w typie ziarna dent oferowanych przez inne hodowle w Polsce. Dzięki temu możemy rozpocząć żniwa kukurydziane wcześniej i zakończyć je w okresie wczesnej jesieni, kiedy zwykle jest lepsza pogoda. Zyskujemy więcej czasu na uprawę przedsiewną zbóż i możemy je wysiać w terminie agrotechnicznym. Zyskujemy podwójnie, gdyż kolejna uprawa ma lepszy start i więcej czasu na przygotowanie się do zimy (lepsze przezimowanie i wyższe plony).

Wiemy, że co roku duża część plantacji kukurydzy jest zbierana bardzo późno, gdyż ziarno innych odmian zaczyna dosychać znacznie później, niż wczesnych odmian z grupy UNIQUEDENT. Aby uzyskać niskie wilgotności potrzebny jest czas i sprzyjająca pogoda jesienią. Zwykle brakuje i jednego i drugiego… Plantatorzy kukurydzy wiedzą (choćby na przykładzie roku 2014), że znaczne opóźnianie zbiorów to również większe ryzyko porażenia ziarna mikotoksynami. Nie zawsze też późną jesienią ziarno dosycha „na pniu” tak szybko jakbyśmy tego oczekiwali, gdyż nie pozwala na to wysoka wilgotność powietrza w nocy, rano i wieczorem. Również w ciągu dnia, jeśli panują niskie temperatury, to ziarno nie wysycha. Wszyscy wiemy jak wyglądają pola, gdy trzeba „na siłę” zbierać późne odmiany kukurydzy: koleiny, zniszczona struktura, podeszwa płużna, brak możliwości uprawy gleby przed kolejną rośliną jesienią – można by długo wymieniać. Wcześniejszy zbiór kukurydzy na ziarno to bardzo dużo korzyści!

KELTIKUS.jpg

Odmiana KELTIKUS na polu w okolicach Brzegu 2016 r.

Aby jednak móc zbierać suche ziarno wczesną jesienią to oprócz prawdziwego wczesnego FAO potrzebny jest również silny dry down, czyli dosychanie ziarna na pniu. Odmiany z grupy UNIQUEDENT potwierdzają co sezon, że są najsuchsze w swoich grupach wczesności w doświadczeniach oficjalnych COBORU i PZPK oraz na polach produkcyjnych. Osiągają niską wilgotność ziarna znacznie wcześniej i efektywniej od odmian późniejszych. Odmiany UNIQUEDENT mają przedłużoną zieloność liści i dosychanie zachodzi wcześniej, ale już po zbudowaniu plonu. W tym miejscu przypominam, że plon ziarna rośnie do fazy początków czarnej plamki na ziarnie. Później zachodzi już tylko mniej lub bardziej efektywne bierne oddawanie wody z ziarna. Im dłużej rośliny są żywe tym dla nas tym lepiej, gdyż mogą one wspomagać dosychanie ziarna i są mniej porażane przez różne patogeny grzybowe. Cecha stay-green jest bardzo pozytywna w grupie odmian UNIQUEDENT.

 

Stay-green nie należy jednak mylić z przedłużającą się „zielonością” późnych odmian dent, gdyż zielone liście i łodygi są zwykle wskaźnikiem wyższego FAO, kiedy też ziarno ma jeszcze wysoką wilgotność i dość często nie ma na nim jeszcze czarnej plamki, mimo późnej jesieni. Oczywiście te późniejsze odmiany też w końcu zaschną – zwykle po kilku nocach z jesiennymi przymrozkami i zostają zebrane, jeśli pogoda na to pozwoli, z niskimi wilgotnościami ziarna. Jednak może to mieć miejsce bardzo późną jesienią oraz istnieje poważne ryzyko, że ziarno takie może nie być handlowe, gdyż zawiera zbyt dużo mikotoksyn. Nie trzeba zbyt daleko sięgać wstecz pamięcią: w roku 2014 większość później zbieranych odmian kukurydzy miało ziarno silnie porażone mikotoksynami.

 

Wysiewając odmiany dent z grupy UNIQUEDENT zalecamy zmierzyć rano temperaturę gleby na głębokości siewu. Sprawdziliśmy to już w poprzednich sezonach, że nie warto się zbytnio spieszyć z siewem odmian dent i poczekać aż gleba ogrzeje się po zimie do temperatury przynajmniej 10°C na głębokości 5 cm. Dla starszych odmian typu dent zalecaną temperaturą gleby dla rozpoczęcia siewu jest 12°C.

 

W wyniku selekcji hodowlanej w warunkach Polski i Niemiec wybraliśmy odmiany typu dent, które możemy wysiewać kilka dni wcześniej (od innych odmian dent), gdyż mają one dobry wigor wzrostu początkowego: kiełkują równomiernie i w początkowych fazach rozwoju trudno je odróżnić od przeciętnych odmian typu flint-dent, gdyż rośliny są od początku wzrostu podobnej wielkości.

 

fragment pola.jpg

Fragment pola hodowlanego z odmianami z grupy UNIQUEDENT i flint dent – nie widać różnic w rozwoju początkowym – zimna i mokra wiosna 2016 r.

 

Kto siał odmiany typu dent i flint-dent na jednym polu zapewne zauważył niejednokrotnie, że (poza wyjątkami jak np. KWS 9361) odmiany typu dent miały zwykle zwolnioną początkową fazę wzrostu w porównaniu do odmian flint-dent i dopiero później, gdy się ociepliło, „nadrabiały” zaległości. Odmiany UNIQUEDENT są ulepszone również pod tym względem. Jednak mimo tego prosimy o sprawdzenie temperatury gleby przed rozpoczęciem siewu i koniecznie używanie nawożenia startowego fosforowo-amonowego, gdyż to znacznie pomaga wszystkim odmianom kukurydzy od fazy 3-4 liścia do czasu ogrzania gleby powyżej 12°C

 

Dla plantatorów kukurydzy odmian dent na ziarno rozwiązaniem dla chłodnej polskiej wiosny i uniknięcia wielu jesiennych problemów są odmiany z grupy UNIQUEDENT hodowli KWS.

 

Naszą dewizą jest najpierw dokładnie sprawdzić, a dopiero proponować tylko najlepsze rozwiązaniaw tym przypadku nowe odmiany typu dent. Odmiany UNIQUEDENT są bardzo dobrze sprawdzone w Polsce i krajach sąsiednich – pomijając kilkuletni proces hodowli – były wysiewane przez ostatnie 3 sezony w Polsce na polach produkcyjnych (KWS 2323) i doświadczeniach łanowych KWS, w kolekcjach wielofirmowych (np. Dni Kukurydzy PZPK i innych), w doświadczeniach „side-by-side” (plantatorzy wysiewali dwie odmiany – w tym jedną z grupy UNIQUEDENT- na jednym polu i porównywali ich rozwój i plonowanie), w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK lub też rejestrowych COBORU oraz w sieci doświadczeń ścisłych prowadzonych na polach w Polsce i Niemczech. Robimy wszystko co możliwe, aby mieć pewność, że odmiany te i kolejne, które będziemy wprowadzać do obrotu, spełniają nasze wysokie oczekiwania i że sprawdzą się w polu.

ważenie plonów.jpg

Ważenie plonów odmian na doświadczeniu łanowym KWS w Charbielinie (2014 r.)

 

Cały czas trwa hodowla nowych odmian z tej grupy nastawiona na niższe FAO dostosowane do polskich warunków. Nie chcemy wprowadzać do Polski „na siłę” i bez dokładnego sprawdzenia odmian kukurydzy dent, tylko dlatego, że jest na nie popyt w niektórych regionach. Do obrotu w Polsce z hodowli KWS wejdą tylko sprawdzone przez minimum 3 lata odmiany, które będą wnosiły jakąś nową wartość w porównaniu do tych, które mamy już w ofercie lub innych odmian oferowanych na rynku.

 

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami KWS Polska i autoryzowanymi dystrybutorami kukurydzy KWS w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

UNIQUEDENT – unikalne połączenie silnych cech kukurydzy w typie wczesnego ziarna dent dopasowanych do warunków pogodowo-glebowych w Polsce. Wczesne odmiany UNIQUEDENT zostały wyhodowane również na polach w Polsce, stąd ich dopasowanie do naszych warunków i stabilność oraz wysokość plonowania.

 


 
KWS