KWS
   
 

Nadchodzi nowa era dla buraka cukrowego

Jak odnieść sukces w nowej erze produkcji cukru?

Nadchodzące zmiany niosą nowe możliwości

Plantatorzy buraków cukrowych i przemysł cukrowniczy stają przed ogromnym wyzwaniem: kolejny etap reformy rynku cukru przed nami. Rezygnacja z krajowych kwot produkcji cukru oraz ceny minimalnej za buraki cukrowe stwarza podstawy budowy wolnego rynku. Oznacza to również koniec dotychczasowej polityki cukrowej i likwidację istniejących stabilnych ram produkcji cukru w Unii Europejskiej. W nowych warunkach produkcja buraka cukrowego musi poradzić sobie z wzrastającą presją cenową jak również z konkurencją innych upraw. Dodatkowym wezwaniem jest  zakończenie kwotowania produkcji izoglukozy oraz  słodzików o wysokiej zawartości fruktozy produkowanych przede wszystkim z kukurydzy. Wielkość produkcji cukru nie będzie już politycznie ograniczana, rynek stanie się wolny a przez to mniej przewidywalny. Doprowadzi to do większej destabilizacji cen, a plantatorzy buraków cukrowych powinni przygotować się do zmian w branży  podobnie do tych, które nastąpiły po reformie w 2006 roku.

Hodowla to główny czynnik sukcesu

Tylko przewaga nad konkurencją zapewni pewną przyszłość  a hodowla nowych odmian buraka cukrowego stanie się kluczowym elementem w tych zmieniających się realiach.

Hodowla nowych odmian zapewnia:

  • stały wzrost plonów, które podnoszą opłacalność uprawy buraka cukrowego,
  • stabilną wydajność ze względu na wprowadzane odporności i tolerancje na szkodniki i choroby,
  • wydajną produkcję cukru dzięki wysokiej jakości technologicznej buraków. Hodowca staje się wartościowym partnerem przemysłu cukrowniczego,
  • poprawę jakości materiału siewnego, co wpłynie na szybszy i bardziej jednolity rozwój roślin.

Produkcja buraków cukrowych może także czerpać korzyści z nadchodzących zmian. Zwiększające się zapotrzebowanie na cukier i zniesienie ograniczeń eksportowych WTO otwiera nowe możliwości przed burakiem cukrowym. W ostatnich latach różnica pomiędzy kosztami produkcji cukru z trzciny cukrowej i z buraka cukrowego została znacznie zmniejszona. Dysponując dogodną infrastrukturą logistyczną, tak jak w przypadku Belgii, burak cukrowy staje się  bardziej opłacalny od trzciny cukrowej. Rozwój technologii przemysłowych pozwoli wykorzystać buraki cukrowe przy wytwarzaniu komponentów ekologicznych do produkcji substancji chemicznych i tworzyw sztucznych.

Możliwość rozwoju w przyszłości

W nowej erze produkcji cukru KWS będzie nadal skupiać się na badaniach i rozwoju hodowli buraka cukrowego. Wzrost wydajności plonu musi być zrównoważony i zawsze zapewniać najwyższą jakość produktu. Wymaga to znacznych inwestycji w hodowlę innowacyjnych odmian, które zapewnią sukces. Jego źródłem będą odmiany KWS tolerancyjne na Mątwik burakowy, które  pozwolą uzyskiwać wysokie plony również z zainfekowanych mątwikiem  pól, odmiany z nową tolerancją na Rizomanię (RZ 2.0) i odmiany potrójnie tolerancyjne.

Utrzymanie optymalnego poziomu hodowanych odmian w wymagających warunkach pozwoli utrzymać produkcję buraków cukrowych na konkurencyjnym poziomie. Nadchodzące zmiany niosą możliwości, a z KWS siejemy nasiona przyszłości.

 

 
KWS