KWS
   
 

FAVORITA KWS

Tolerancja na Rizomanię

Typ normalno-cukrowy

 

  • wysoki plon korzeni przy stabilnej, wyższej od wzorca zawartości cukru
  • odmiana zrównoważona fizjologicznie, gwarantuje wysoki plon cukru technologicznego z ha
  • wykazuje wysoką odporność na Mączniak prawdziwy buraka
  • regularna rozeta liściowa
  • dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2011 - 2012):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 14,9 103,2
Plon korzeni w t z ha 89,1 104,5
Zawartość cukru (%) 18,7 100,5
% korzeni drobnych 2,3 95,8


 
KWS