KWS
   
 

PRIMABELLA KWS

Tolerancja na Rizomanię i Mątwik burakowy

Typ normalny

 

  • zarejestrowana w 2016 roku
  • najwyższy plon korzeni dla odmian zarejestrowanych w 2016 roku
  • zalecana do profilaktycznego stosowania w zmianowaniu zagrożonym Mątwikiem burakowym 
  • podwyższona odporność na Mączniak właściwy buraka
  • duża odporność na wydawanie pośpiechów
  • zalecana na późniejszy zbiór

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2015-2016):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 14,2 104,8
Plon korzeni w t z ha 86,7 109,3
Zawartość cukru w % 18,3 96,6
% korzeni drobnych 1,6 100,0

 

 

 

 

 

 


 
KWS